XANTHELASMA  - benigni tumori

 

Ksantelazme su benigni tumori periokularne regije, mekane konzistencije, žućkaste boje, različite veličine. Predstavljaju estetski nedostatak. Mogu biti udružene sa povišenim nivoom holesterola i triglicerida u krvi, ali 25 do 70 % pacijenata imaju potpuno normalan lipoproteinski profil

Mehanizam nastanka ovih promena nije sasvim razjašnjen, ali se pretpostavlja da lipidna peroksidacija dovodi do nakupljanja hoplesterola niske gustine unutar makrofaga i stvara penaste masne ćelije čije nagomilavanje stvara žućkaste depozite u regiji oko oka. Promene se bezbedno uklanjanju radiotalasnom metodom uz korišćenje lokalnog anestetika  kada su manje veličine i daju zadovoljavajući estetski rezultat. Kada su veće mogu sasvim invadirati kožu na mestu nastanka tako da se mogu uklonioti samo hiruškom intervencijom.Ksantelazme su benigni tumori periokularne regije, mekane konzistencije, žućkaste boje, različite veličine. Predstavljaju estetski nedostatak. Mogu biti udružene sa povišenim nivoom holesterola i triglicerida u krvi, ali 25 do 70 % pacijenata imaju potpuno normalan lipoproteinski profil.